/

Dịch vụ sửa chữa, phân phối và bán lẻ

Matic trét láng

Giá liên hệ
A183 - 0370
  • Đặc tính dễ đánh nhám
  • Nhanh khô
  • Độ bám dính tốt
  • Màu Be
  • Khô bề mặt: 10 phút @ 30ºC
  • Khô hoàn toàn: 30 phút @ 30ºC
  • Khuấy đều trước khi sử dụng
/ Sản phẩm Tham khảo thêm