/

Dịch vụ sửa chữa, phân phối và bán lẻ

Sơn lót rất nhanh khô - màu xám nhát

Giá liên hệ
A800-0670 (B) : A800-0602 (H)
 • Tỉ lệ pha: 4:1 (thể tích) hoặc 5:1 (trọng lượng)
 • Primer Base (B) : Hardener (H)
 • Thinner : 10% ~ 20%
 • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
 • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
 • Số lượng lớp sơn : 2 ~ 3 lớp
 • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 5 – 10 phút
 • Độ dày lớp sơn : 40 ~ 50 μm
 • Khô chà nhám: 1.5 ~ 2 giờ @ 30ºC
 • Khô hoàn toàn: 4 giờ @ 35ºC
 • Chà nhám khô : P400 ~ P500
 • Chà nhám ướt : P600 ~ P800
/ Sản phẩm Tham khảo thêm