/

Dịch vụ sửa chữa, phân phối và bán lẻ

Sơn lót chậm khô - JUST HS

Giá liên hệ
A327-0780 : A327-0752
  • Tỉ lệ pha: 3:1 (thể tích)
  • Primer Base (B) : Hardener (H)
  • Thinner : 10% ~ 20%
  • Súng phun có lỗ phun : 1.7 ~ 2.0mm
  • Áp suất phun : 2.5 ~ 3 Bar
  • Số lượng lớp sơn: 2 lớp
  • Thời gian chờ giữa 2 lớp sơn: 10 phút
  • Độ dày lớp sơn : 80 ~ 100 μm
  • Khô chà nhám: 3 giờ @ 30ºC
  • Chà nhám khô : P400 ~ P500
/ Sản phẩm Tham khảo thêm