/

Dịch vụ sửa chữa, phân phối và bán lẻ

Keo bóng nhanh khô - Q

Giá liên hệ
A381-0024 (B) : A381-0006 (H)
  • Tỉ lệ pha : 2:1 (thể tích)
  • 2K Clear : 2K Clear Hardener
  • Xăng Thinner : 15 ~ 20%
  • Súng phun có lỗ phun : 1.2 ~ 1.4mm
  • Áp suất phun: 3 ~ 4 Bar
  • Số lớp phun : 2 lớp
  • Độ dày lớp kéo bóng Q : 40 ~ 50 um
  • Khô đánh bóng : 2 hr @ 30°C
  • Keo bóng nhanh khô sử dụng sơn dặm, vá.
  • Đóng gói: Keo bóng 1L : Chất đóng rắn 0.25L
/ Sản phẩm Tham khảo thêm