/

Dịch vụ sửa chữa, phân phối và bán lẻ

Keo bóng rất chậm khô - HS A

Giá liên hệ
A381-0400 (B) : A381-0100 (H)
  • Tỉ lệ pha : 2:1 (thể tích)
  • Clear Base : Hardener
  • Xăng Thinner : 15% ~ 20%
  • Súng phun có lỗ phun : 1.2 ~ 1.4mm
  • Áp suất phun : 3 ~ 4 Bar
  • Số lớp phun : 1.5 ~ 2 lớp
  • Thời gian chờ bay hơi để sấy: 5 ~ 10 phút
  • Độ dày lớp keo bóng HS A : 50 ~ 60 um
  • Khô đánh bóng : 10hrs @ 30°C
/ Sản phẩm Tham khảo thêm